Tłumaczenia ustne

W odróżnieniu od tłumaczy pisemnych, tłumacze ustni zajmują się przekładem języka mówionego w czasie rzeczywistym. Przekład taki wymaga od tłumacza nie tylko zgłębionej wiedzy na temat danego zagadnienia, ale również świadomości różnic kulturowych pomiędzy odbiorcami tłumaczonych języków oraz doskonałych umiejętności miękkich, jak zdolność koncentracji przez długi czas, umiejętność rozumienia i rozwijania skrótów myślowych, umiejętność natychmiastowego tłumaczenia. Zadaniem tłumaczy ustnych jest zapewnienie płynnego przebiegu spotkań biznesowych, jakby wszyscy ich uczestnicy mówili jednym językiem.

Nasi tłumacze ustni są profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami w kraju i dobieramy odpowiednich tłumaczy do tematyki spotkań biznesowych.

Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej nietypowym i wymagającym potrzebom tłumaczeniowym naszych klientów. Mamy doświadczenie w tłumaczeniach ustnych, od audytów medycznych, konferencji, spotkań handlowych po niejednokrotne delegowanie tłumaczy za granicę - od kilkudniowych tłumaczeń biznesowych po kilkumiesięczne pobyty w fabrykach na tłumaczeniach szkoleń w Stanach Zjednoczonych.

 


Ten rodzaj tłumaczeń ustnych ma zastosowanie przede wszystkim podczas wielojęzycznych konferencji.

Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym równolegle do słów wypowiadanych przez prelegenta. Tłumacz wykonujący tłumaczenie przebywa w kabinie, a samo tłumaczenie wykonywane jest przez 2 tłumaczy. Wypowiedź prelegenta może być tłumaczona równolegle na kilka języków, a odbiorcy tłumaczenia słuchają jego treści przez słuchawki. Odbywające się równolegle do wypowiedzi prelegentów tłumaczenie symultaniczne nie wydłuża czasu trwania konferencji, co jest niewątpliwą zaletą, zwłaszcza podczas całodziennych wydarzeń.

To drugi rodzaj tłumaczeń ustnych wykonywany podczas spotkań biznesowych, przemówień, rozmów handlowych, negocjacji oraz wszelkiego rodzaju spotkań i konferencji, jednak bez korzystania z kabiny i specjalistycznego sprzętu. Tłumaczenie odbywa się tuż po wypowiedzi prelegenta, który robi przerwy w swym wystąpieniu co kilka zdań, aby umożliwić tłumaczowi przekład na język odbiorców. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego istnieje możliwość interakcji pomiędzy rozmówcami. Planując organizację wydarzeń z udziałem tłumacza konsekutywnego, klienci powinni mieć świadomość, że tłumaczenie konsekutywne wydłuża ich czas trwania.

Jest to forma tłumaczenia symultanicznego bez użycia specjalistycznego sprzętu. W trakcie takiego tłumaczenia tłumacz półgłosem przekazuje niewielkiemu gronu odbiorców treść wypowiedzi, bez konieczności przerywania tej wypowiedzi. Tłumaczenie szeptane jest często stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób nie zna języka, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

To rodzaj tłumaczenia konsekutywnego, które wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego. Ten rodzaj tłumaczeń najczęściej stosowany jest przy podpisywaniu aktów notarialnych, umów, składaniu dokumentów w urzędach, sądach i innych instytucjach wymagających obecności tłumacza przysięgłego. Podczas takiego tłumaczenia, oprócz tradycyjnego przekładu, tłumacz może również poświadczać podpisem i pieczęcią sporządzone podczas spotkania dokumenty.Biuro tłumaczeń językowych Lublin.