Lokalizacja

Lokalizacja stała się w ostatnim okresie nieodłącznym elementem w rozwoju międzynarodowych strategii marketingowych. Usługi lokalizacyjne umożliwiają nam adaptację treści do specyfiki kraju lub kultury, w której dany produkt ma funkcjonować. W odróżnieniu od tłumaczenia, lokalizacja nie polega jedynie na przełożeniu treści z języka źródłowego na docelowy, lecz na dostosowaniu tłumaczonego tekstu do realiów kulturowych czy regulacji prawnych danego obszaru językowego. Każda strona internetowa, każdy rynek ma swój unikalny zestaw wymagań.

W OMERO specjalizujemy się w dostosowywaniu treści internetowych - tekstu, grafiki, innych treści funkcjonalnych - do lokalnego języka, pamiętając o kulturze rynku docelowego. Lokalizując naszym klientom stronę internetową dostosowaną kulturowo, umożliwiamy im dotarcie do docelowej bazy klientów bez żadnych przeszkód językowych czy kulturowych. Zapewniamy tłumaczenia zarówno statycznych, jak i dynamicznych stron internetowych z wykorzystaniem HTML, SGML, XML, PHP i MySQL oraz Flash.

Oprócz lokalizacji stron internetowych zapewniamy realizację usług lokalizacji oprogramowania. Jest to proces dostosowywania oprogramowania do wymagań językowych, kulturowych i technicznych docelowego rynku. Proces ten jest pracochłonny i często wymaga dużo czasu od zespołów projektowych.

W Omero stosujemy najbardziej nowoczesne narzędzia lokalizacyjne pozwalające na realizację najbardziej wymagających projektów.
Biuro tłumaczeń językowych Lublin.