Dla dostawców

Jeśli jesteś tłumaczem, doskonale znasz język obcy, biegle posługujesz się słowem pisanym lub mówionym, a także posiadasz znajomość specjalistycznego słownictwa z danej branży - zapraszamy do współpracy.


Nasze podstawowe wymagania:
a) doskonała swoboda w posługiwaniu się językiem ojczystym,
b) bardzo dobra, udokumentowana znajomość języka obcego,
c) specjalizacja w określonej dziedzinie lub kilku dziedzinach,
d) biegłość w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami (edytor tekstu, poczta elektroniczna),
e) umiejętność posługiwania się programami CAT.


Proces rekrutacji tłumaczy rozpoczyna się od przesłania CV, portfolio, referencji na adres: rekrutacja@omero.pl
Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w przesłanych dokumentach kontaktujemy się z wybranymi osobami, prosząc o wykonanie bezpłatnej próbki w wybranych parach językowych (długość jednego tekstu to ok. 1 strona rozliczeniowa).
Tłumacze ocenieni pozytywnie otrzymają szczegółowe informacje dotyczące współpracy. Informujemy, że z uwagi na poufność procesu rekrutacji nie udostępniamy próbek tłumaczeń po korekcie.


Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesłanym zgłoszeniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Biuro tłumaczeń językowych Lublin.