"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"
krzes_960

 Profesjonalnie w każdym słowie

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne konsekutywne
Ten rodzaj tłumaczeń najczęściej stosowany jest podczas oficjalnych przemówień, rozmów handlowych, negocjacji oraz wszelkiego rodzaju spotkań.
W tym trybie pracy przemawiający co kilka zdań robi przerwę w swoim wystąpieniu, aby umożliwić tłumaczowi przekład na język odbiorców. Tłumaczenia konsekutywne nie wymagają specjalistycznego i kosztownego sprzętu.

Tłumaczenia ustne (SZEPTANE)
Forma tłumaczenia symultanicznego bez użycia specjalistycznego sprzętu. W trakcie takiego tłumaczenia tłumacz półgłosem przekazuje niewielkiemu gronu odbiorców treść wypowiedzi, bez konieczności przerywania tej wypowiedzi. Tłumaczenie szeptane jest często stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób (nie więcej niż trzy) nie zna języka, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

Tłumaczenia ustne symultaniczne
Tłumaczenia ustne symultaniczne odbywają się w dźwiękoszczelnej kabinie, przez którą zazwyczaj widać przemawiającego prelegenta. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą i w razie jakichkolwiek trudności nie może go poprosić o powtórzenie komunikatu. Takie tłumaczenia najczęściej dokonywane są przez dwóch tłumaczy. Za pomocą słuchawek tłumacz odbiera nadchodzące wiadomości w języku źródłowym i jednocześnie, mówiąc do mikrofonu, tłumaczy usłyszany komunikat na język docelowy, dzięki czemu uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach. Przy tłumaczeniach języka migowego również wykorzystuje się tłumaczenia symultaniczne.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione (przysięgłe)
Tłumaczenie ustne przysięgłe najczęściej stosowane jest przy podpisywaniu aktów notarialnych, umów, składaniu dokumentów w urzędach, sądach i innych instytucjach wymagających obecności tłumacza przysięgłego. Podczas takiego tłumaczenia, oprócz tradycyjnego przekładu, tłumacz może również poświadczać podpisem i pieczęcią sporządzone podczas spotkania dokumenty.

 

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl