"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"
tlum_960

nie JEST ważne ile DOKUMENTÓW POSIADASZ - przetłumaczymy JE wszystkie

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to specjalność Omero Sp. z o.o. Wykonujemy je na zlecenie firm i instytucji z wielu branż. Zapewniamy pełen profesjonalizm i wysoką jakość, które osiągamy dzięki połączeniu fachowej wiedzy tłumaczy i nowoczesnej technologii gwarantującej spójność terminologiczną.

Tłumaczenia pisemne (zwykłe)
Pod tym pojęciem kryją się wszelkie tłumaczenia pisemne, które nie wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenia pisemne rozliczamy za każde rozpoczęte 1800 znaków ze spacjami w tekście docelowym (strona tłumaczenia jest zaokrąglana do pełnej strony zawsze w górę) lub za słowa w tekście źródłowym. Sposób rozliczenia wybiera klient.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)
Tłumaczenia te wymagają uwierzytelnienia pieczęcią przez tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenie uwierzytelnione stosuje się wówczas, gdy dokument źródłowy sporządzony w języku obcym (np. akt notarialny) ma zostać przedłożony w polskim urzędzie, a także wtedy, gdy dokument sporządzony po polsku (np. wyciąg z KRS) ma być przedstawiony za granicą.
Tłumaczenia pisemne przysięgłe rozliczamy za każde 1125 znaków graficznych ze spacjami w tekście docelowym (strona tłumaczenia przysięgłego jest zaokrąglana do pełnej strony zawsze w górę), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (DzURP nr 15 z 2005, poz. 131).

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl