"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"
krzes_960

 Profesjonalnie w każdym słowie

przysięgłe

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione (przysięgłe)
Tłumaczenie ustne przysięgłe najczęściej stosowane jest przy podpisywaniu aktów notarialnych, umów, składaniu dokumentów w urzędach, sądach i innych instytucjach wymagających obecności tłumacza przysięgłego. Podczas takiego tłumaczenia, oprócz tradycyjnego przekładu, tłumacz może również poświadczać podpisem i pieczęcią sporządzone podczas spotkania dokumenty.

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl