"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"
tlum_960

nie JEST ważne ile DOKUMENTÓW POSIADASZ - przetłumaczymy JE wszystkie

przysięgłe

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)
Tłumaczenia te wymagają uwierzytelnienia pieczęcią przez tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenie uwierzytelnione stosuje się wówczas, gdy dokument źródłowy sporządzony w języku obcym (np. akt notarialny) ma zostać przedłożony w polskim urzędzie, a także wtedy, gdy dokument sporządzony po polsku (np. wyciąg z KRS) ma być przedstawiony za granicą.
Tłumaczenia pisemne przysięgłe rozliczamy za każde 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym (strona tłumaczenia przysięgłego jest zaokrąglana do pełnej strony zawsze w górę), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (DzURP nr 15 z 2005, poz. 131).

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl