"Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań"
tlum_960

nie JEST ważne ile DOKUMENTÓW POSIADASZ - przetłumaczymy JE wszystkie

korekta

Korekta językowa
Znajomość języka ojczystego lub obcego nie zawsze idzie w parze z umiejętnością właściwego posługiwania się nim. Nasze biuro oferuje usługi w dziedzinie korekty tekstów, która zakłada sprawdzenie ich pod względem poprawności językowej w aspektach gramatyki, ortografii, interpunkcji i stylistyki.
Korekty dokonują osoby władające danym językiem jako językiem ojczystym (native speakers), odpowiednio wykwalifikowane i przygotowane pod kątem analizy poprawności tekstu.
Poprawki wprowadzane są do tekstu przetłumaczonego dostarczonego przez klienta, bez porównywania z wersją źródłową tłumaczenia.

Omero Sp. z o.o.
20-322 Lublin, ul.Lotnicza 3
Nip: 7123251944
tel.+48 81 30 70 677

Godziny pracy:
pn-pt:  8.00-16.00

Dział obsługi klienta:

Dominika Ptaszek
+48 518 060 583
e-mail: dok@omero.pl

Dział obsługi zleceń:

Dzierba Olga
+48 516 358 896
e-mail: tlumaczenia@omero.pl